על אודות

דיסק זיפים רדיאלי

מברשת זיפים רדיאלית בגודל 3 אינץ'

מברשת זיפים רדיאלית בגודל 6 אינץ'

טהר כלי נירוסטה עם דיסק מברשת רדיאלי

הסרת צבע מתכת על ידי דיסק מברשת רדיאלי, יעיל ומהיר.

6 אינץ'80 # רדיאלי הסרת דיסק מברשת צבע מתכת, יעיל ומהיר.

שכבת התחמוצת על משטח המתכת מוסרת על ידי דיסק זיפים רדיאלי